Jan Backman och Ove Jansson startade ett konsultföretag. Nu ska Ybas hjälpa österbottniska företag att etablera sig i USA.

Jan Backman har ett förflutet inom Wärtsilä. Han har jobbat tio år som vd för Fluid Bag i Jakobstad. Dessutom har han varit med och startat och byggt upp Vasaföretaget WE Tech, som för övrigt är teknologipartner för den nya Kvarkenfärjan.

Ove Jansson har ett förflutet inom plastindustrin och har under de senaste åren jobbat som investerare och affärsängel. Nu slår de två entreprenörerna samman sitt kunnande och startar konsultföretaget Ybas.

Ybas har undertecknat ett samarbetsavtal met Altix, ett utvecklingsbolag i Cincinnati i USA.

– Det är ett riktigt genombrottsavtal för Ybas och ett viktigt och värdefullt avtal för våra kundföretag, säger Jan Backman och Ove Jansson.

De vill skapa konkreta affärer och tillväxt för främst små och medelstora industriföretag.

– Vi vill hjälpa företag att nå nya marknader och på ett tryggt och strukturerat sätt etablera verksamhet på stora marknader som USA, Tyskland, Frankrike och Kina. Det är svåra marknader som kräver lokalkännedom. Det kunnandet finns inom Altix. Vice Versa erbjuder vi Altix kunder som vill etablera sig i Norden den lokalkännedom som krävs för att lyckas här.

OVE JANSSON har varit med och startat upp ett antal nya företag. Ett somlärde honom mycket, även om foretagget inte lyckades, var cleantech företaget Preseco.

– För att kunna hjälpa företag krävs att man har samlat på sig både positiva och jobbiga erfarenheter. Preseco var ett uppstartsföretag som växte snabbt och etablerade verksamhet i många länder. Företaget hann få presidentens exportpris innan likviditeten var slut. Det lärde mig att förstå hur viktigt det är att växa kontrollerat, även om marknadsutsikterna är goda, säger han.

YBAS AVTAL med Altix gäller hela Skandinavien. Jan Backman och Ove Jansson ska till en början satsa på österbottniska företag.

– Här finns mycket kunnande och fina industriföretag som har goda utsikter ute i världen. USA är en marknad där jag ser stor potential för österbottniska företag. När etableringen görs rätt öppnas enorma möjligheter, säger Backman.

Det som händer i världen, med stängda gränser och handelskrig har lett till att protektionismen ökar.

– Vi ser att det blir allt viktigare att vara närvarande på en marknad som Kina eller USA. Det kan vara att det räcker med en monteringsenhet, en enhet som anpassar produkten till lokala standarder och förhållanden.

YBAS BYGGER för närvarande ett nätverk som ska fånga in intressanta företag, men också samarbetsparter.

– Vi vill bygga ett nätverk med lösa maskor, men med hårda knutar. Det betyder att vi söker samarbetsföretag som kan hjälpa oss att bygga den bästa möjliga helheten för att hjälpa företag, främst industriföretag.

DET NYETABLERADE Ybas har ett brett utbud av kunnande. Backman och Jansson hjälper till med allt från etablering, strategiarbete och marknadsföring till sanering, omstrukturering och företagsaffärer.

– Vi vill vara en naturlig samarbetspartner i företaget i alla skeden. Vi vill leva med företaget och finnas där när hjälp behövs, säger Backman.

Jansson säger att steget för ett litet eller medelstort företag att ta sig ut i världen många gånger kan kännas övermäktigt.

– Det krävs mod, men med hjälp av Ybas och Altix blir det ett tryggt val. Den känslan vill vi förmedla, säger han.

Björn Stenbacka
bjorn.stenbacka@vasabladet.fi
06-7848 234

Follow Us

Go To Page

Home

Services

About Us

News

Careers

Contact

Company

Oy YBAS Ab
Yrittäjänkatu 17
65380 Vaasa Finland
(+358) 40 161 81 87
advice [at] ybas.fi

© 2020 Oy YBAS Ab